top of page

Mindfulness betekent: met aandacht zijn in het hier en nu, zonder oordeel. Je bewust zijn van het huidige moment.

​Iedereen kent situaties waarbij het tegenovergestelde het geval is en waarbij je je niet of minder bewust bent van wat je doet of wat er gebeurd. Zoals de krant lezen en tegelijk brood eten. Of naar je werk fietsen en denken aan wat je die dag moet doen. Was je je echt bewust van hoe je brood smaakte, of de omgeving waarin je fietste, het fietsen zelf? Vaak doen we dingen op de automatische piloot. Dit is heel menselijk; iedereen ontwikkelt eigen patronen van denken en handelen. Automatismen zijn ook nodig om te kunnen functioneren in het leven van alledag. Het maakt ook dat we veel informatie kunnen verwerken en er het nodige uit onze handen kan komen. En stel je voor dat je steeds zou moeten nadenken over hoe je moet autorijden, lopen of je aankleden. 

​​

Bepaalde denk- en handelwijzen kunnen ons echter ook in de weg zitten. Daarnaast vraagt het leven van alledag soms zoveel, dat de automatische piloot het steeds sneller overneemt. Dit kan maken dat we de ervaring van het huidige moment missen en het contact met de omgeving en eigen gevoelens (deels) verliezen. Bijvoorbeeld:

- In je hoofd steeds bij het volgende zijn of juist bij iets dat al geweest is. Hierdoor ben je niet of maar half

  aanwezig bij hetgeen je doet en kan je gaan piekeren of malen.

- Het negeren van negatieve gevoelens om ze niet te hoeven voelen, zodat we maar door kunnen gaan.

- Te snel 'ja' zeggen, terwijl er van binnen eigenlijk een 'nee' klinkt.

Stress, gedeprimeerdheid, piekeren, een verminderde concentratie, gejaagdheid, minder genieten, onvrede en het gevoel geleefd te worden kunnen het gevolg zijn. 

Door het regelmatig beoefenen van mindfulness, kan je je meer bewust worden van het huidige moment en wat zich daarbij binnen en buiten jezelf afspeelt. Hierdoor kan je met meer afstand en acceptatie leren kijken naar lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens, gedachten en situaties zonder er gelijk door meegetrokken te worden of op te reageren. Waardoor ruimte kan ontstaan om er bewuster en op een andere manier mee om te gaan, in plaats van te reageren vanuit oude ingesleten patronen. Tijdens de meditaties wordt steeds een object van aandacht gekozen, zoals de adem, het lichaam, gevoelens, gedachten, geluiden, bewegingen of je omgeving.

​​

Het doel is niet om tijdens mindfulness meditatie je hoofd leeg te maken en te ontspannen. Ontspanning kan wel optreden, maar is geen staat die bereikt moet worden. Steeds gaat het erom je vanuit een open en nieuwsgierige houding bewust te zijn van het moment. Ongeacht wat zich in dat moment afspeelt. Door regelmatige meditatiebeoefening kan je deze houding van aandacht en opmerkzaamheid verder ontwikkelen en bewuster in het leven komen te staan. Leren het leven vanuit meer aandacht tegemoet te treden, in al zijn puurheid. Zowel bij mooie en fijne momenten, als ook bij pijn en minder prettige emoties. Dit kan uitgroeien tot een levenshouding.

 

Wat mensen o.a. opmerken wanneer ze regelmatig mindfulness beoefenen:

 

- meer inzicht krijgen in je automatische patronen en weerstanden  

- je bewuster worden van je omgeving

- meer verdraagzaamheid en mildheid ontwikkelen naar jezelf en anderen

- dichter tot jezelf komen; meer in verbinding zijn met je gevoelens en lichaam

- bewustere keuzes maken in het dagelijks leven

- meer kalmte en ruimte ervaren

- bepaalde gedachten en situaties makkelijker kunnen accepteren en loslaten, meegaan met de stroom

 

Mindfulness
bottom of page